• Fri fragt på alt i Big Bags
  • Vi leverer indenfor 48 timer!
  • Åbningstid man. til fre. kl. 7 - 16 / Lør. 9 - 13

Leverings- og handelsvilkår

Priser

Priserne er inkl. moms og afgifter– løst, i sække eller i big bag leveret i Danmark*) til fortovskant**) basis 1 ton. / 1 paller. /1 sæk
*) Undtaget er ikke brofaste øer. 
**) Det er ikke alle steder fragtmanden kan levere til fortovskant. Der tages derfor forbehold for dette. Varerne leveres med sættevogn med løftebagsmæk, og placeres efter chaufførens skøn det mest hensigtsmæssige sted.
Der kan tilkøbes fragt med Truck. Dette gør at underlaget ikke skal være kørefast, samt at vi kan levere på gårdspladser, i kolonihaver og ned af lange alleer.

Betaling

Betaling foregår ved bestilling. Ved afhentning fra lager i Vejle, betales ved afhentningen.

Der kan betales med Dankort, Mobilepay, Visa kort, og MasterCard.
Ved afhentning i Vejle, kan der ligeledes betales med kontanter.

Levering

Vi leverer overalt i Danmark. Specielle priser til ikke brofaste øer. Ring for pris og leveringsmuligheder.
Bestilte big bag til fortovskant leveres normalt inden for 1 - 2 arbejdsdage.
Bestilte big bag med truck bliver leveret på faste dage. Kig under Levering med truck.
Granitsten (Trappetrin, kantsten og fliser mv.) på paller kan der være op til 10 dages leveringstid.
Da vi bruger et eksternt transportfirma er det ikke muligt at oplyse et nøjagtigt leverings tidspunkt.
Alle leveringer foregår med sættevogn med mindre at andet er aftalt. En sættevogn er 4 meter høj, 2,8 meter bred og 16,5 meter lang.
Alle big bag bliver leveret på en engangspalle.
Pallerne vil blive sat på kørefast underlag, hvor der kan køres med en palle løfter, så som fliser, asfalt eller cement.
Pallerne stilles hvor de er til mindst mulig gene for trafikken. Det er ikke altid muligt at stille pallen op på fortovet.
Chaufføren har ikke tilladelse til at sætte pallerne i indkørsel, med mindre køber er personligt tilstede.

Minimum ordre

Hvis du bestiller mindre end minimum ordre beregnes transport prisen basis 1 ton.

Salgs- og leveringsbetingelser

1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager på LHM A/S’ (herefter benævnt ”Sælger”) hjemmeside www.lhm.dk. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.
Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de altid vedhæftes ordrebekræftelsen og de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.

2 Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure
Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.

Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leverings adresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Sælger, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

Ordren vil blive opbevaret af Sælger.

Endelig aftale mellem Kunden og Sælger anses for indgået, når Sælger har bekræftet ordren, idet forbeholdet i punkt 8.2 dog fortsat er gældende. Sælger vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

2.2 Faktura
En papirbaseret faktura fremsendes på Kundens e-mailadresse.
2.3 Data på kunder:
LHM gemmer de data kunden oplyser ved køb, samt efterfølgende de oplysninger der bliver foretaget i en mail korrespondance. LHM gemmer oplysningerne digitalt i virksomheden.
Kunder kan ved behørig dokumentation (E-mailadresse) få oplyst hvilke data vi har på den pågældende. Forespørgsel fremsendes til lhm@lhm.dk
Data vil efter 5 år blive slettet.

3 Priser og betaling

3.1 Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.

Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.
LHM tager forbehold for trykfejl, på priser der åbenlys er for lave/høje. I disse tilfælde kan LHM eller kunden vælge at ophæve købet.  

3.2 Leveringsomkostninger
Til de varer, hvor der ikke er angivet fri fragt, skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.

3.3 Betaling med betalingskort
Betaling kan alene ske med de anerkendte betalingskort, der fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af Kundens betaling. Beløbet trækkes først på Kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af Kundens kontooversigt.

Betalinger på Sælgers hjemmeside håndteres af Quick Pay. Quick Pays betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og konto oplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Sælger.

3.4 Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4 Levering

4.1 Leveringssted og måde
Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma på den måde, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.

4.2 Leveringstid
Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 1-2 hverdage. Da Sælger ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Sælger ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse.

Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

Levering til ikke brofaste øer i Danmark, skal Sælger kontaktes for pris og leveringstid

5 Fortrydelsesret

5.1 14 dages fortrydelsesret
Fortryder Kunden sit køb, giver Sælger fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Sælger på den i punkt 5.3 nævnte adresse. Alle dele af varen, herunder også manualer m.v. skal returneres. Kunden må gerne besigtige og afprøve varen. Fortrydelsesblanket er indsat nederst i dette dokument, og bør anvendes i forbindelse med fortrydelse af et køb.

Returnering kan ske ved, at Kunden:

1. selv returnerer varen på Sælgers returnerings adresse senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen ​

2. indleverer varen til forsendelse til Sælger hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen (Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket) eller

3. undlader at modtage varen, når den kommer frem eller undlader at afhente varen på posthuset mv.

 

Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Kunden bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.

5.2 Returnering
Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering, også i det tilfælde at køber returnerer varen ved at undlade at modtage varen, når den kommer frem.

Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringomkostninger, vil blive tilbagebetalt uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor LHM har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at anvende fortrydelsesretten. LHM er dog berettiget til at tilbageholde tilbagebetalingen til Kunden, indtil varen er modtaget retur hos LHM eller Kunden har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Ved brug af LHM fragtfirma til returnering af varer skal der beregnes 425 kr. pr. palle med 1 ton, som tilbageholdes af LHM, til dækning af returfragten.

5.3 Returadresse
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

LHM, Lerche-Henriksens & Møller A/S
Cvr-nr. 37 60 52 12
Sdr. Tværkaj 3, Sydkajen
DK-7100 Vejle
Danmark

ATT: Salgsafdelingen f.eks. fortrydelsesret/reklamation

eller

E-mail: lhm@lhm.dk
Telefon: +45 75 82 92 77

6 Fejl og mangler - reklamation

6.1 Generelt
I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstids punktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

6.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Sælgers regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.

Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.3 nævnte adresse.

6.4 Reparation og omlevering
Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:

1. afhjælpning af manglen,

2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),

3. et passende afslag i købesummen eller

4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.


Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.5 Ansvar
Sælger påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

7 Personoplysninger

7.1 Behandling af personoplysninger
Sælger er underlagt den danske Persondataforordning og databeskyttelsesloven og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af disse. Sælger er, jf. Persondataforordning og databeskyttelsesloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens computer.

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til logstatistik. Ved logstatistik forstås, at et statistiksystem opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (onlineannonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annoncekampagner mv.).


Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskort nummer, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve "kontrakten" (købeaftalen) lagres kun hos Sælger.

Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

7.2 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Kunden kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 10 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købe-aftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen. Klage over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

7.3 Markedsføring
Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

7.4 Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

8 Andet

8.1 Kontakt til Sælger
Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer +45 75 82 92 77 eller telefaxnummer +45 75 82 47 44. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse lhm@lhm.dk

8.2 Forbehold for trykfejl m.v.
Sælger tager forbehold for tryk- og billede fejl, udsolgte varer, moms- og afgifts-ændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

8.3 Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8.4 Farveforskelle
Da granitprodukter er naturprodukter, kan der forekomme farveafvigelser, samt ændringer i sammensætningen af farver i de enkelte sendinger. Dette må accepteres af køber. LHM bestræber sig på løbende at beskrive farverne i vores produkter. LHM bruger navnet på bruddet som varernavn. 

9 Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

10 Oplysninger om Sælger

LHM, Lerche-Henriksen & Møller A/S
Cvr-nr. 37 60 52 12
Sdr. Tværkaj 3, Syd kajen
DK-7100 Vejle
Danmark
Tlf. +45 75 82 92 77
Telefax +45 75 82 47 44
E-mail lhm@lhm.dk

 

BILAG 1 - FORTRYDELSESRET

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til LHM, Lerche-Henriksen & Møller A/S, Sdr. Tværkaj 3, Sydkajen, 7100 Vejle Danmark. E-mail: LHM@LHM.DK

 

Jeg/vi                              meddeler herved, at jeg/vi                                      ønsker at gøre brug fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores                         købsaftale om følgende varer                    /leveringer af følgende tjenesteydelser                                                  .

Bestilt den                                        /modtaget den

Forbrugerens navn:

Forbrugerens adresse:

Forbrugerens underskrift (Kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato:

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev og modtag nyheder fra LHM. Du kan til hver en tid framelde dig igen.
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere